Baltikum
Baltikum är ett geografiskt område vid sydöstra Östersjön som innefattar de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Dessa tre nationer har till sammans strax över 7 miljoner invånare.

HUVUDSTÄDER
Tallinn (Estland)
Riga (Lettland)
Vilnius (Litauen)
Största stad Riga

Officiellt språk
Litauiska, lettiska, estniska, liviska
Statsskick Samtliga stater är republiker

Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland är en republik i Baltikum, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Landet omfattar över 1500 öar i Östersjön och Finska viken, som ligger mellan Estland och Finland. Öarna utgör ca 10 procent av landets totala yta. De två största öarna är Ösel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa), som ligger mellan Rigabukten och Östersjön. Genom sjön Peipus i öster, i Estlands största sjö, utgör en del av gränsen mot Ryssland.

Lettland, officiellt Republiken Lettland, en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.
Landet ligger på Östersjöns östra strand på den östeuropeiska slätten. Vegetationen är trots detta mycket olik resten av slättens och har många likheter med tajgans biom. Den består av bördiga låga slätter med stor utbredning av skog, främst tall, landets högsta punkt, Gaiziņkalns, ligger 311,6 meter över havet. Totalt har Lettland 531 kilometer kustlinje.
Det finns över 1 000 större vattendrag i Lettland, varav 750 är längre än 10 kilometer. Den största och viktigaste är Daugava, följt av Lielupe, Gauja, Venta och Salaca. Lettland har omkring 5 000 sjöar. Den största är Lubāns som uppgick till 90 km² innan vattenytan sänktes under sovjettiden. Den nu största sjön är Rāzna på 55 km².
Landet är till största delen flackt, i öster förekommer kullandskap. Stora om-råden utgörs av torvmossar och kärr. Cirka 40 % av landet består av hedar och skogsområden, främst blandskog. Jordbruket bedrivs huvudsakligen på små gårdar. De viktigaste grenarna är mjölkproduktion och boskapsskötsel, medan spannmål och grönsaker bara odlas i begränsade kvantiteter. Av tradition är skogsbruk och fiske viktiga näringar i Lettland.
Lettland har den största andelen tung industri i Baltikum. Eftersom landet har stor brist på mineraltillgångar måste råvarorna till industrin (elektriska apparater, skeppsbygge, motorfordon och järnvägsvagnar) importeras.

Litauen, formellt Republiken Litauen, en republik i Baltikum i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i norr, Vitryssland och Polen i söder samt den ryska exklaven Kaliningrad i sydväst. Landets nationaldag är den 16 februari.
Litauen är det största av de baltiska länderna med ca 3 500 000 invånare . Landet ligger söder om Lettland vid Östersjöns östra strand. Den största staden är huvudstaden Vilnius. Andra större städer är före detta huvudstaden Kaunas och hamnstaden Klaipėda
I Litauen hittar man Europas geografiska mittpunkt.
Litauen är idag en parlamentarisk demokrati med en folkvald president som statschef och en premiärminister som regeringschef. I likhet med de andra baltiska länderna är Litauen medlem av Förenta nationerna, Europeiska unionen och Nato.
Jordmånen i Litauen är till stora delar tämligen bördig. Vidsträckta områden utgörs av marskland och skogar. Stora sumpmarker har utdikats till odlingsbar mark. Den flacka östersjökusten domineras av dynlandskap. Landet har ett stort nät av vattendrag: i kulland-skapet i sydöst ligger mer än 3 000 sjöar, och många floder rinner genom landet.
Maskinkonstruktion, förädling av petroleum, laserindustri, solcellsindustri, varvsindustri och livsmedelsindustri är de viktigaste grenarna inom tillverkningsindustrin. Landet har inga större mineral-förekomster.