Brasilien formellt förbundsrepubliken Brasilia
Huvudstad: Brasília
Valuta: Real
Befolkning: ca 200 miljoner
Officiellt språk: Portugisiska

Brasilien, är till ytan och befolkningen största Landet i Sydamerika. Landet sträcker sig över centrala Sydamerika och Atlanten och gränsar till Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam och Franska Guyana, det vill säga alla sydamerikanska länder förutom Chile och Ecuador. Klimatet är tropiskt utom i sydligaste delen där det är tempererat. I söder förekommer översvämningar och temperaturen kan sjunka till minusgrader. I nordost inträffar ibland längre torrperioder.
Efter stora avverkning av Amazonas regnskogar hotas en mängd arter, både djur och växter som endast finns där. Över 80 procent av elektriciteten produceras av vatten-kraft, vilket innebär en relativt liten inverkan på miljön, men slår istället ut flodsystem och hotar en del arters överlevnad i Amazonfloden. Vid Paraná på gränsen till Paraguay har ett av världens största vattenkraftverk, Itaipu, anlagts.
Brasilien har stora våtmarks områden som Amazonas i norr och i söder våtmarks området Pantanal. Amazonas dräneras av floder som mynnar vid Belém och Pantanals dränering mynnar vid Buenos Aires. Öppnare terräng i söder vid övergången till Uruguay och Argentina i väster begränsar Anderna utsträckningen mot Stilla Havet. Den södra delen av landet är till stor del ett jordbruksområde. Brasilien är en stor producent av flera jordbruksprodukter som till exempel soja, nötkött och kyckling. Längs kusten till Atlanten ligger Mata Atlántica som består av rester av en urskog och här finns också flera bergskedjor, vilka som högst når ca 2 900 meter över havet. Högsta berget i landet är Pico da Neblina, som når 3 014 meter över havet. Berget ligger nära gränsen till Guyana, i guyanska högländerna. Amazonfloden som är världens största flod i volym, räknas av specialister vara världens längsta flod. Andra floder är Paraná, Iguaçu, Rio Negro, São Francisco, Xingu, Madeira och Tapajós.
Landet ligger runt ekvatorn och har främst ett tropiskt klimat, med liten variation över årstiderna, även de subtropiska södra delarna av landet är mer tempererade och kan få frost och snö. Nederbörden i Amazonbäckenet är riklig, men det finns också torrare landskap i området, främst i nordöst.
Naturtillgångar, Guld, Bauxit (Aluminium), Mangan, Nickel, Fosfat, Platina, Tenn, Uran, Kiselsand, Vattenkraft, Timmer, Kaffe, Socker och Petroleum.