Danmark, formellt Konungariket Danmark, är en konstitutionell monarki i norra Europa. Det egentliga Danmark gränsar till Tyskland i syd och maritimt mot Sverige i öst och Norge i norr.
Huvudstad: Köpenhamn
Valuta: Danska kronor
Invånare antal: ca 6 miljoner
Officiellt språk: Danska

Till Danmark hör även Färöarna och Grönland, båda med ett utvecklat självstyre. Danmark är uppdelat i 5 regioner och 98 kommuner sedan den 1 januari 2007. Danmark har cirka 6 miljoner invånare, varav nästan en fjärdedel i huvudstaden Köpenhamn. 72 öar var bebodda den 1 januari 2008.
Landet gick 1973 med i Europeiska gemenskaperna, vilken senare ombildades till Europeiska unionen. Färöarna valde dock att inte ansluta sig tillsammans med resten av Danmark, inklusive Grönland. Efter en folkomröstning utträdde Grönland ur EG 1985 på grund av dispyter om fiskerättigheter.
Namnet Danmark härstammar från den germanska folkgruppen danerna som om-nämns från 500-talet.
Danmark ligger i Nordeuropa, mellan haven Östersjön och Nordsjön och har landförbindelse med Tyskland i söder och med Sverige i öst via Öresundsbron samt havs gräns i norr till Norge. Kungariket omfattar geografiskt också två självstyrande områden, Färöarna och Grönland.
Danmarks nordligaste punkt är Skagen (Skagens norra strand), den sydligaste är Gedser (sydliga delen av Falster) den västligaste är Blåvandshuk och den östligaste är Østerskær. Det är i skärgården Ertholmene 18 kilometer nordöst om Bornholm. Från öst till väst är det 452 km, från nord till syd 368 km.
Danmark består av den mellersta och norra delen av halvön Jylland och 443 namngivna öar. Av dessa är 72 bebodda. Där de största är Själland, Vendsyssel-Thy och Fyn. Ön Bornholm är belägen öst om resten av landet i Östersjön. Många av de större öarna är samman bundna med broar. Öresundsbron sammanbinder Själland med Sverige, Stora Bältbron sammanbinder Fyn med Själland och Lilla Bältbron sammanbinder Jylland med Fyn. Färjor eller små båtar sammanbinder med de mindre öarna. Största städerna är huvudstaden Köpenhamn (på Själland och Amager), Århus, Ålborg och Esbjerg (på Jylland) och Odense (på Fyn).
Landet är förhållandevis platt med små höjder där medelhöjden över havet ligger på 31 m och den högsta naturliga punkten är Møllehøj som mäter 170,86 m. Andra höjder i samma område sydväst om Århus är Yding Skovhøj på 170,77 m och Ejer Bavnehøj på 170,35 m.
Danmark består av 443 namngivna öar vilket resulterar i en lång kustremsa, 7314 km. En cirkel som omger hela Danmarks yta skulle ha en omkrets på bara 742 km. Andra kännetecken som visar det nära sambandet mellan land och hav är att ingen plats i Danmark är längre ifrån kusten än 55 km. På den sydvästra kustremsan av Jylland är tidvattnets nivå mellan 1 och 2 meter och tidvattensgränsen flyttas utåt och inåt på en 10 kilometers sträcka.
Enligt WWF kan Danmarks territorium delas in i två eko regioner, den atlantiska blandade skogar och baltiska blandade skogar. Färöarna täcks av de boreala gräsmarkerna medan Grönland har eko regionen Kalaallit Nunaat hög arktisk tundra och Kalaallit Nunaat låg arktisk tundra.
Danmark ligger i den tempererade zonen och klimatet är, på grund av vindarna, milt för breddgraden. Extrema väderförhållanden förekommer sällan då höga och branta berg saknas och ingen plats i landet ligger längre än 55 kilometer från kusten.
På grund av närheten till havet är temperaturskillnaderna mellan årstiderna för-hållandevis små. I allmänhet är vintrarna milda och disiga (eller blåsiga) med enbart kortare perioder med snö, oftast i februari. Stormar, inklusive snöstormar, kan slå till mycket kraftigt i det öppna och kustnära landskapet från oktober till februari. Medel temperaturen för Köpenhamn under januari och februari är 0,0 °C. På sommaren är det behagligt varmt med dagstemperaturer kring drygt +20 grader. Sommarnätterna är mörkare än i större delen av Sverige, men milda. Dygnsmedeltemperaturen för Köpenhamn ligger på +17 grader. Minst någon gång under sommaren kan temperaturer över 30 plusgrader uppmätas. Rekordet är 36,4 grader i Holstebro, Jylland från den 10 augusti 1975.
På grund av de dominerande västliga- eller sydvästliga vindarna faller mycket nederbörd över landet. Danmark har i genomsnitt 170 regndagar per år (då det faller nederbörd någonstans i Danmark). Mest nederbörd faller perioden juli-november, och minst nederbörd faller perioden april-juni. Nederbörden sommartid kommer främst i form av skurar.