Reseguider Egypten

Egypten, formellt Arabrepubliken Egypten, är en republik i östra Nordafrika, vid Medelhavet och Röda havet.
Huvudstad: Kairo
Valuta: Egyptiskt pund
Befolkning: ca 84 miljoner
Officiella språk: Arabiska, Modern standardarabiska

Egypten, formellt Arabrepubliken Egypte en republik i östra Nordafrika, vid Medelhavet och Röda havet. Sinaihalvön bildar en landväg in i Syd-västasien och Egypten har därför landområden i två kontinenter och är ett transkontinentalt land och en stormakt i Afrika, Medelhavsområdet, Mellanöstern och den muslimska världen. Egypten gränsar till Medelhavet i norr, Gazaremsan och Israel till nordost, Röda havet i öst, Sudan i söder och Libyen i väster.
Egypten är ett av de folkrikaste länderna i Afrika och Mellanöstern. Den stora majoriteten av dess uppskattningsvis 84 miljoner invånare bor nära Nilen och det är där den enda odlingsmarken finns. Stora delar av Sahara-öknen är glest befolkat. Ungefär hälften av Egyptens invånare bor i städer, de flesta spridda över tätbefolkade orter som Kairo, Alexandria och andra större städer i Nildeltat.
Monument i Egypten som Gizaplatån och Sfinxen byggdes av dess forntida civilisation. Dess antika ruiner, som de i Memfis, Thebe, Karnak och Konungarnas dal utanför Luxor, är betydande centrum för arkeologiska studier. Turistnäringen och Röda havets riviera sysselsätter över 10% av Egyptens arbetskraft. Egyptens ekonomi är en av de mest diversifierade i Mellanöstern, med sektorer inom exempelvis turism, jordbruk, industri och service på nästan lika produktionsnivåer.
Egypten är en transkontinental nation, och inom landet ligger Suezkanalen och därmed landvägen mellan Afrika och Asien med sjövägen mellan Indiska oceanen och Medelhavet. Landet södra delar benämns som Övre Egypten och dessa norra delar benämns som Nedre Egypten, namnen baserade på den riktning som vattnet strömmar i Nilen.
Större städer i landet inkluderar Kairo, som tillsammans med angränsande Giza utgör ett av världens största storstadsområden, Alexandria, en av världens äldsta städer, Assuan, Asyut, al-Mahalla al-Kubra, Luxor, Port Said, Shubra al-Khayma, Suez, Zagazig och al-Minya.
Saharaöknens nordöstra del heter Libyska öknen och på andra sidan bergskedjan där den slutar finns Egyptens Västra öknen som kallades ”röda landet”.
Den Västra öknens större befolkade oaser är Bahariya, Dakhla, Farafra, Fayyum, Kharga och Siwa. De omges av mindre byar. På Sinaihalvön och i öknen väster om Röda havets kust finns också mindre oaser.
Lägsta punkt: Qattara-depressionen, 133 meter under havet
Naturtillgångar: petroleum, naturgas, järnmalm, fosfat, mangan,
kalksten, gips, talk, asbest, bly, zink.
Största delen av Egyptens yta är en steril ökenplatå. Landets största tillgång är den bördiga Nildalen, en av jordens största flod oaser, som sträcker sig från Sudan i söder cirka 1 500 km norrut till Medelhavet. Nilen har skurit ned en trång dal (mellan 5–15 km bred), som närmre havet vidgar sig till ett stort delta. Landet kring flodens övre del i söder kallas sedan gammalt Övre Egypten och deltalandet Nedre Egypten. Söder om Kairo breder öknar ut sig på båda sidor om Nilen. Libyska öknen i väster genomdras av djupa sänkor (bl.a. Qattarasänkan, 134 m u.h.) med oaser och avloppslösa saltsjöar. Arabiska öknen öster om Nilen är en klippöken med uttorkade floddalar (wadis) och höga randberg längs kusten mot Röda havet. Högst når massiven på Sinaihalvön (drygt 2 600 m ö.h.). Större delen av landet har extremt torrt ökenklimat med heta, torra somrar och milda vintrar. Kustlandet i norr har medelhavsklimat.
Det förekommer regelbundna torrperioder. Jordbävningar är ovanliga men förekommer, i modern tid är jordbävningen i Kairo 1992 den mest uppmärksammade, landet drabbas också av översvämningar och jordskred. Sandstormar är vanliga, speciellt under våren med en het sandstorm som kallas khamsin.