Reseguide Irland

Irland, formellt Republic of Ireland som upptar cirka fem sjättedelar av ön Irland, som delades 1921. Den delar sin enda landgräns med Nordirland, en del av Storbritannien, på den nordöstra delen av ön.
Huvudstad: Dublin
Befolkning: ca. 5 miljoner
Officiella språk: Iriska, engelska

Staten omges annars av Atlanten, med Keltiska sjön i söder, Sankt Georgskanalen i sydost och Irländska sjön i öster.
År 1801 fusionerades kungarikena Irland och Storbritannien för att bilda Förenade kungariket Storbritannien och Irland. Merparten av ön lämnade Storbritannien 1922 efter ett gerillakrig. Anglo-irländska avtalet avslutade detta krig och etablerade Irländska fristaten som en självstyrande dominion inom brittiska samväldet. Nordirland valde att stanna kvar som en del av Storbritannien.
Den självständiga staten ökade suveräniteten genom Westminsterstatuten 1931 och abdikeringskrisen 1936. En ny konstitution infördes 1937 och förklarade det en suverän stat med namnet Ireland (Éire). Republic of Ireland Act proklamerade Irland en republik 1949 genom att avlägsna de återstående plikterna mot monarkin. Irland utträdde därmed ur det brittiska samväldet.
Även om det rankas bland de rikaste länderna i världen idag mätt i BNP, var Irland ett av de fattigaste länderna i Europa medan det var en del av Storbritannien och i decennier efter självständigheten. Ekonomisk protektionism avvecklades i slutet av 1950-talet och Irland gick med i Europeiska ekonomiska gemenskapen 1973.
Ekonomisk liberalism från slutet av 1980-talet resulterade i en snabb ekonomisk expansion, framförallt från 1995 till 2007, då Irland blev känt som den keltiska tigern. En aldrig tidigare skådad finanskris i början av 2008 avslutade denna tid av snabb ekonomisk tillväxt.
Idag är Irland en konstitutionell republik som styrs som en parlamentarisk demokrati med en vald president som fungerar som statsöverhuvud. Det är ett ”mycket högt utvecklat” land med världens sjunde högsta Human Development Index. Landet är högt rankat för sin pressfrihet, ekonomiska frihet och demokratiska och politiska frihet.
Irland är mycket bördigt. Dess högsta punkt är Carrantuohill, dess största sjö Lough Corrib och dess längsta flod Shannon.
Högsta punkt: Carrantuohill, 1 041 meter
Naturtillgångar: Zink, koppar, kalksten
Irlands klimat är milt och fuktigt (maritimt). Medeltemperaturen (dygnsmaximum) i Limerick ligger på plus 4–7 grader i januari och plus 14–16 (dygnsmaximum) i juli. Sommaren är den torraste årstiden och vintern den regnigaste, men det regnar regelbundet under årets alla månader. Det regnar ungefär 3000 mm per år i Irland.
Irlands befolkning är av keltiskt ursprung. De kelter som bor på Irland är ett av de keltiska folk som tagit flest omvägar under sin vandring. Från hemlandet i nuvarande Tyskland och Österrike vandrade de ner till Iberiska halvön där de blandade sig med ibererna och skapade kelt-ibererna. Dessa utvandrade sedan till Irland cirka tusen år före vår tideräkning.
Irland har världens sjunde högsta levnadsstandard.