Reseguide Marocko

Marocko, formellt Konungariket Marocko ett land i västra Nordafrika. Det är ett av Afrikas nordligaste länder. Landet gränsar till Algeriet, Västsahara, Spanien samt Atlanten och Medelhavet.

Huvudstad: Rabat
Valuta: Marockansk dirham
Befolkning: ca 34 miljoner
Officiellt språk: Arabiska

Sedan den 27 februari 1976, då Marocko ockuperade Västsahara, gränsar Marocko även till Mauretanien.
Landet ingår i den Alliansfria rörelsen och har nära relationer med den Europeiska unionen och USA. Marocko erkände USA som självständigt land 1786 och USA är Marockos sjätte största handelspartner och de två arbetar tillsammans mot global terrorism. Marocko har en konstitutionell monarki där kungen har stor makt: Kungen utser ministrar, statsminister samt medlemmar i den högsta domstolen.
Marocko är efter yta inte lika stort som flera andra stater i Afrika, men landskapet är mycket varierat. Landet har en lång kustlinje mot Medelhavet och Atlanten i norr och väst, ett högland vid Atlanten som motsvarar den spanska Meseta Central, bergstrakter som Atlasbergen och Rifbergen samt den låglänta övergången till Sahara.
Kusten vid Medelhavet är ofta brant med klippor och kännetecknas av flera vikar och uddar. Vid floden Moulouyas mynning – nära gränsen till Algeriet – blir landskapet vid kusten låglänt. Vid Medelhavets västra ände finns en udde mot Europa som har formen av en skära.
Kusten vid Atlanten är ganska rak och låg. Längs Medelhavets kustlinje som sträcker sig från Gibraltar sund till låglandet kring Moulouya med de upp till 2 456 meter höga Rifbergen. Dalgången mellan Rifbergen och Mellan atlas är en viktig genomfartsled och kallas därför ”Taza-korridoren”.
Öster om Moulouya stiger landskapet till en högplatå som främst ligger i Algeriet. Nära Marockos södra gräns ger den tidvis vattenförande floden Ziz upphov till en region med oaser som kallas Tafilet eller Tafilalt. En liknande yppig växtlighet finns längs den 100 till 150 km långa floden Draa som mynnar i sydvästra Marocko i Atlanten.
• Lägsta punkt: Sebkha Tah (55 meter under havsnivån)
I Marocko råder ett medelhavsklimat, men i inlandet är det varmare och torrare. Bergen i norr är geologiskt instabila och jordbävningar förekommer. Temperaturen varierar kraftigt mellan dag och natt, även inomhus, varför turister bör tänka på att medföra varma kläder.
Några av landets större miljöproblem är jorderosion på grund av avverkning av vegetation för att få mer odlingsbar mark, färskvattenförorening på grund av dålig avloppsrening samt oljeföroreningar i kustvattnen.