Reseguide Skottland

Skottland är en självstyrande riksdel inom Storbritannien. Skottland upptar den norra tredjedelen av ön Storbritannien och delar gräns med England i söder och avgränsas av Nordsjön i öster, Atlanten i norr och väster samt Nordkanalen och Irländska sjön i sydväst
Huvudstad: Edinburgh
Valuta: Brittiskt pund
Befolkning: ca 5,5 miljoner
Officiellt språk: Engelska

Förutom fastlandet omfattas Skottland av över 790 öar, inklusive Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Hebriderna.
Edinburgh, landets huvudstad och näst största stad, är ett av Europas största finansiella centrum. Edinburgh var navet i den skotska upplysningen under 1700-talet, och omvandlade Skottland till den kommersiella, intellektuella och industriella kraftcentrumet i Europa. Glasgow, Skottlands största stad, var en gång en av världens ledande industristäder och ligger nu i centrum av Glasgows storstadsregion. Skottlands territorialvatten som består av ett stort område i Nordatlanten och Nordsjön, innehåller de största oljereserverna inom Europeiska unionen. Detta har gett Aberdeen, den tredje största staden i Skottland, titeln Europas oljehuvudstad.
Den fortsatta existensen av juridiska, utbildningsmässiga och religiösa institutioner skiljer sig från resten av Storbritannien och har alla bidragit till den fortsatta skotska kulturen och sin nationella identitet sedan unionen. Trots att Skottland inte längre är en separat suverän stat, diskuteras fortfarande frågor kring decentralisering och självständighet. Efter skapandet av det decentraliserade skotska parlamentet 1999, valdes den första pro-självständiga skotska regeringen 2007 när Scottish National Party bildade en minoritetsregering.
Skottland ligger norr om England och dess fastland upptar en tredjedel av ön Storbritanniens yta. Skottlands längsta sträckning från norr till söder är 443 kilometer. Landets längsta sträckning från öst till väst är 248 kilometer. 790 omgivande öar och ögrupper hör också till Skottland. Ön Irland finns bara 30 kilometer från Skottland, separerade av Nordkanalen. Landets enda landgräns löper mot England. Åt öst omges landet av Atlanten och mot östkusten finns Nordsjön. Skottlands högsta punkt är Ben Nevis och landets längsta flod är Tayfloden.
Landets topografi är påverkat av Höglandsförkastningen. Den delar landet i två stycken olika landskapsformer – höglandet i norr och väst och låglandet i söder och öst. I Höglandet finns landets mer bergiga yta, där ibland Ben Nevis – landets högsta topp. Det plattare låglandet är hem till den största delen av landets befolkning, särskilt området mellan Firth of Clyde och Firth of Forth.
Skottland har gott om naturtillgångar, som kol, järn och zink, som bidrog mycket till den industriella framväxten i landet under 1800- och 1900-talet.