Reseguider Tanzania

Tanzania, officiellt Förenade republiken Tanzania en stat i Östafrika som gränsar till Kenya och Uganda i norr, Rwanda, Burundi och Kongo-Kinshasa i väster och Zambia, Malawi och Moçambique i söder. I öster har landet kust till Indiska oceanen.
Huvudstad: Dodoma
Valuta: Tanzanisk shilling
Befolkning: ca 50 miljoner
Officiella språk: Swahili, Engelska

Tanzania ,består av 26 regioner (mikoa), den autonoma regionen Zanzibar inräknad. 1996 flyttades regerings sätet och parlamentet från Dar es-Salaam till Dodoma, varigenom Dodoma blev Tanzanias huvudstad. Dar es-Salaam är fortfarande den viktigaste kommersiella staden i landet, och innehåller de flesta av regerings-institutionerna.
Landet består av fastlandet samt öarna Zanzibar och Pemba, skilda från fastlandet av den 35 km breda Zanzibarkanalen, och gränsar till Uganda och Kenya i norr, Rwanda, Burundi och Kongo-Kinshasa i väster, och Zambia, Malawi och Moçambique i söder. Indiska Oceanen ligger till öster. Tanzania världens till ytan 31:a största land.
Höglandsplatån avgränsas i öster av kustslätten, och i väster och norr av det öst-afrikanska gravsänkesystemet (Rift Valley), som sträcker sig genom västra Tanzania. Längs kanterna av gravsänkesystemet är landmassan höjd och bildar markerade höjdryggar. I sänkningszonen ligger flera höga vulkaner, bl.a Kilimanjaro, Afrikas högsta berg och en av världens största stratovulkaner. Vulkanen är sovande och består av tre huvudkäglor, Kibo, Mawenzi och Shira, och flera mindre käglor. Här ligger också Meru, Tanzanias näst högsta och Afrikas fjärde högsta berg. I gravsänke-systemet finns också de stora sjöarna, Tanganyika- och Malawisjöarna som utgör delar av Tanzanias västliga gräns. Tanganyikasjöns botten ligger 358 meter under havsytan och är Afrikas lägsta punkt. I norr, mot gränsen till Uganda, ligger Victoriasjön, 1 134 meter över havet. I den södra spetsen av Tanganyikasjön ligger Afrikas näst högsta vattenfall, Kalambofallen.
Öster och söder om Victoriasjön ligger det stora savannområdet Serengeti med Serengeti nationalpark, som har ett rikt djurliv. I sydostlig riktning från Serengeti ligger den stora Ngorongorokratern, en caldera med en diameter på 22,5 km. Den öppna grässlätten inne i calderan är betesmark för stora djurflockar, både vilda djur och massajernas boskapshjordar. Också Ngorongoro är nationalpark.
Det centrala platålandskapet sänker sig gradvis mot den låga kustslätten vid Indiska oceanen. Kustslätten höjdes under tertiär och kvartär, men har sedan åter sjunkit; hamnarna i Dar es-Salaam och Kilwa är anlagda i dränkta flodmynningar. Kustslätten är delvis täckt av yngre, marina sediment och delvis av korallrev. Slätten breder ut sig i ett trekantigt lågland innanför Dar es-Salaam och längs Rufijiflodens nedre lopp.
Stora delar av Tanzania är täckta av grässavann med spridd trädvegetation, bland annat akacior och andra trädarter inom ärtväxtfamiljen, däribland Brachystegia och Isoberlinia. Skogar är i större och mindre bestånd spridda över den största delen av landet. Ovanför trädgränsen finns gräsängar, och i nederbördsfattiga områden alpin öken. I områden som ligger i regnskugga dominerar halvöken- och stäppvegetation, tjocka gräs- och sävbälten växer längs insjöar och träsk. Längs kusten finns en hel del mangroveskog.
Tanzania har ett rikt djurliv med ca 320 däggdjursarter, varav 14 endemiska, och 1 000 observerade fågelarter, 21 endemiska. Elefant, flodhäst, kafferbuffel, lejon och leopard, finns i de flesta av national-parkerna, och giraff, zebra, antiloper och fläckig hyena är vanliga.
Stora sjöarna Tanganyikasjön, Malawisjön och Victoriasjön ligger alla delvis inom Tanzanias gränser. Victoriasjön och Tanganyikasjön ligger till största delen på tanzaniskt territorium, medan den absolut nordligaste delen av Malawisjön tillhör Tanzania. Andra stora sjöar är Rukwasjön, Eyasissjön och Manyarasjön.
Rufijifloden, med bifloderna stora Ruahafloden och Kilomberofloden är ett större flodsystem som rinner till högländerna i söder, och dess mynning är i ett delta söder om Dar es Salaam. Vilka bidrar till ett flöde av näringsrikt sediment till Mafiakanalen. Andra större floder är Wami, Ruvu och Pangani, vilkas vatten kommer från de norra högländerna, och som förs till mynningsområdet i Indiska oceanen. Floden Malagarasi med sitt utrinningsområde i Tanganyikasjön.