Reseguider Tyskland

Tyskland, formellt Förbundsrepubliken Tyskland, en förbundsstat i Centraleuropa bestående av 16 delstater. Tyskland är ett av världens ledande industriländer.
Huvudstad: Berlin
Befolkning: ca 82 miljoner
Valuta: Euro
Statsskick: Förbundsrepublik, Konstitutionell republik, Representativ demokrati, Parlamentarisk republik

Tyskland ,är ett av världens ledande industriländer. Det gränsar i norr mot Nordsjön, Östersjön och Danmark, i öster mot Polen och Tjeckien, i söder mot Österrike och Schweiz, samt i väster mot Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna.
Tyskland är med sina 82 miljoner invånare det näst folkrikaste landet i Europa, efter Ryssland. Efter USA är Tyskland den näst mest populära destinationen för permanent migration i världen. Tyskland har den största ekonomin i Europa, och den femte största i världen.
Tyskland är, med en något större yta än Finlands, Europas åttonde största land. Det sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder. Från den nordligaste punkten på ön Sylt till den sydligaste punkten vid Oberstdorf i Bayern är det 876 kilometer. Det längsta avståndet mellan västliga och östliga gränsen är 640 kilometer.
Norra Tyskland består av Nordtyska låglandet och ligger lägre än 200 meter över havet. Mellantyska berglandet har uppdelad topografi som veckats under variskiska bergs-kedjebildningen vilken till stor del brutits ned till en plan slätt och sedan täckts av lager under främst trias. På båda sidorna om mellersta Rhen finns Rhenska skifferbergen med olika bergsmassiv. Österut finns flera horstplatåer, t.ex. Harz och Thüringer Wald, söder om Main flera cuestaplatåer tex Erzgebirge. Bayerska platån begränsas av olika floder och bifloder, Donau, Iller, Lech, Isar och Inn. Vid gränsen till Schweiz och Österrike, längst i söder, tar Tyskland del av Alperna. Där ligger också Tyskland högsta berg, Zugspitze, med 2 962 meter över havet.
Den största floden som delvis ligger i Tyskland är Donau, som rinner ut i Svarta havet. Alla andra större floder flyter till Nord- eller Östersjön. Rhen är den flod som är längst på Tysklands territorium. Av 1 320 kilometer går 865 kilometer genom Tyskland eller längs tysk gräns. Andra större floder är Elbe, Main, Oder, Weser och Saale.
Festa sjöarna finns i Mecklenburg och runt Alperna. Bodensjön är den största sjö som delvis ligger i Tyskland och Müritz är den största sjö som ligger med hela ytan i Tyskland. Öarna i Östersjön är större, och där ligger Tysklands största ö, Rügen
Tysklands klimat är tempererat fuktigt klimat med små regionala skillnader, för det mesta kontinentalt med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. Landets norra delar påverkas mer av havets vindar och där är temperaturskillnaderna små. Det mildaste klimatet har övre Rhendalen där temperaturen sommartid kan uppnå 40 plusgrader. Rekordtemperaturen är 40,4 plusgrader i Nürnberg år 2003. Det kallaste klimatet har man i Alperna.
Nederbörden är ojämnt fördelad över landet. Nordsjö -och Östersjökusten i norr domineras av fuktiga västliga vindar som släpper av sig mycket nederbörd. Regnigast är det i dalgångarna runt Alperna där nederbörden kan vara så hög som 2000 mm per år.
En liten del runt den lågt belägna Bodensee har ett subtropiskt klimat.
Endemiska arter saknas i princip. Däggdjur t.ex. rådjur, kronhjort, vildsvin, rödräv och fälthare är utbrett. Utsläppta tvättbjörnar finns nu i stora stammar i norr och plan-terade för jakt finns mufflonfår i centrala Tyskland, i skogar och bland berg tjäder, pärluggla, järpe och hackspett. Norr, längs Nordsjön, har stora mängder rastande och övervintrande fåglar t.ex. tärnor. I öst stork, tranor, örn och hackspett. Ovanliga grod- och kräldjur är alpsalamander, barnmorskegroda och kärrsköldpada.