Reseguide till Ungern och Budapest

Ungern en republik i Centraleuropa. Ungerns huvudstad är Budapest. Landet gränsar till Österrike, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien och Slovenien. Ungern har anor från 800-talet och befolkningen talar det ugriska språket ungerska.
Huvudstad: Budapest
Valuta: Forint
Befolkning: ca 11 miljoner
Officiellt språk: Ungerska

Ungern ,en republik i Centraleuropa. Ungerns huvudstad är Budapest. Landet gränsar till Österrike, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien och Slovenien.
Ungern består till stor del av slättland, bland annat det stora området Alföld med inslag av pusta.
Två tredjedelar av Ungerns yta är uppodlad. Här odlas vete och majs, men det finns också stora odlingar av frukt, sockerbetor och grönsaker. På Bakonyskogens syd-sluttningar och i nordvästra delen av landet odlas vin.
Den helt dominerande staden i landet är huvudstaden Budapest, med över två miljoner invånare. Den gamla stadsdelen Buda ligger på Donaus västra strand, och den modernare stadsdelen Pest på den östra stranden. Berömda byggnader är Krönings-kyrkan och parlamentsbyggnaden. Andra stora städer är Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Szeged med flera. Ungerns största sjö är Balaton.
Ungern har ett kontinentalt klimat med kalla, fuktiga vintrar och varma somrar. Årsmedeltemperaturen är ca 10 °C. Temperaturen varierar mellan cirka 40 °C på sommaren till –29 °C på vintern. Temperaturen under sommaren är vanligtvis mellan 27 °C och 32 °C och under vintern mellan –15 °C och 0 °C. Genomsnittlig års nederbörd är cirka 600 millimeter. En mindre del av landet söder om Pécs har medelhavsklimat.
Den topografiska avgränsningen av Donaubäckenet gör att Ungern är utsatt för torka. Större delen av Ungern är jordbruksmark, men det finns några rester av dess ursprungliga skog i bergsregionerna och i nationalparkerna.
Järnvägarna är väl utbyggda i Ungern. Järnvägsnätet når ut till framförallt Österrike, Slovakien, Serbien, Kroatien, Slovenien och Rumänien. Fram till 1980-talet var spårstandarden förhållandevis dålig då resurser för underhåll var begränsade, men sedan 1990-talet har större upprustningsarbeten skett vilket lett till en förbättrad spårstandard. Några av de moderna ungerska tågen har hög komfort. Tåg med benämningen intercity i Ungern har en god komfort och med service av hög klass. Järnvägsnätet ägs och sköts av det statliga företaget Magyar Államvasutak.
Ungerns vägstandard ligger över Europas genomsnitt. Vägar underhålls med gott resultat och stora satsningar på förbättrad vägstandard har gjorts från 1990-talet och framåt. Från Budapest går motorvägar till Belgrad, Zagreb, Wien och Bratislava. Utbyggnader sker österut mot Ukraina och Rumänien. Utbyggnader av nya motorvägar sker i stor omfattning.