Reseguider USA

Amerikas förenta stater, eller i förkortad form Förenta staterna, på svenska vanligen kallat för USA, en federal republik som består av 50 delstater och ett federalt distrikt.
Huvudstad: Washington, D.C.
Befolkning: ca. 322 miljoner
Statsskick: Liberal demokrati, Presidentialism, Förbundsrepublik, Konstitutionell republik

USA:s ,fyrtioåtta angränsande delstaterna och det federala distriktet, Washington, D.C., ligger i Nordamerika mellan Kanada och Mexiko. Delstaten Alaska ligger i den nordvästra delen av kontinenten och delstaten Hawaii är en ögrupp i centrala Stilla havet. Landet har fem befolkade och nio obefolkade territorier i Stilla havet och Västindien. USA är det fjärde största landet till total yta, och det tredje största till total befolkning. USA är en av världens mest etniskt blandade och mångkulturella nation, detta genom en storskalig invandring från många länder. Geografin och klimatet i USA är också mycket varierande, och är hem för en mängd olika vilda djur.
USA är ett industriland som har världens största nationella ekonomi. med ett uppskattad BNP år 2013 på $16,7 biljoner .Landet står för nästan 40 % av de globala militära utgifterna och är världens främsta ekonomiska och militära makt, har en framstående politisk och kulturell kraft, och är ledare inom vetenskaplig forskning och teknisk innovation.
Kustslätterna längst atlantkusten ger med sig längre inlands åt de lövfällande skogarna och det kuperade landskapet i regionen Piedmont. Appalacherna delar den östra kusten från Stora sjöarna och grässlätterna i Mellanvästern. Mississippi –Missouri-floden, världens fjärde längsta flodsystem, rinner huvudsakligen i nord-sydlig riktning genom landets hjärta. Den platta och bördiga prärien Great Plains sträcker ut sig mot väst, i sydöst återfinns en bergsregion. Klippiga bergen vid den västra kanten av Great Plains, sträcker sig från norr till syd genom landet, med en höjd på över 4 300 meter i Colorado. Längre västerut ligger den torra regionen Great Basin med öknar som Mojave. Sierra Nevada och Kaskadbergen som sträcker sig längst stillahavskusten. Med sina 6 194 meter är Alaskas Denali landets högsta topp. Aktiva vulkaner är vanliga i Alexanderarkipelagen och Aleuterna i Alaska, och Hawaii som består av vulkanöar. Supervulkanen som ligger under Yellowstone nationalpark i Klippiga bergen är kontinentens största.
USA med sin stora yta och sin geografiska variation innefattar de flesta klimattyper. Öster om 100:e meridianen varierar klimatet från fuktigt kontinentalklimat i norr till fuktigt subtropiskt klimat i syd. Den södra änden av Florida är tropisk liksom Hawaii. Great Plains, väster om 100:e meridianen har halvtorrt klimat. Mycket av bergen i väster har bergsklimat. Klimatet är torrt i Great Basin, öken i sydväst, medelhavsklimat längs Kaliforniens kust, kustklimat längs med Oregon och Washington och södra Alaska. Större delen av Alaska har subarktiskt klimat. Extremväder är inte ovanligt i USA – delstaterna som gränsar till Mexikanska golfen är utsatta för orkaner och de flesta av världens största tornador förekommer inom landets gränser, huvudsakligen i mellanvästerns Tornado Alley.
USA:s ekologi är väldigt skiftande: ungefär 17 000 arter av kärlväxter finns i kontinentala USA och Alaska, och över 1 800 arter gömfröväxter finns på Hawaii, få av dem finns på fastlandet. USA är hem för mer än 400 olika däggdjur, 750 fågelarter och 500 reptiler och amfibiska arter. Ungefär 91 000 insektsarter har beskrivits. Det finns 58 nationalparker i USA och hundratals andra federala skötta parker, skogar och vildmarker. Staten äger ca. 28,8 procent av landets yta. Det mesta är skyddad mark, en del arrenderas ut till användning för olje- och gas-borrning, gruvdrift, skogsavverkning eller boskaps farmar, 2,4 procent används för militära ändamål.